Floowie

Informačný časopis pre Bratislavčanov a návštevníkov

/www.inba.sk/

Redakcia magazínu in.ba, Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou Kancelária primátora Hlavného mesta SR Bratislava

Informačný časopis pre Bratislavčanov a návštevníkov


Webová stránka: /www.inba.sk/
Floowie: http://www.floowie.com/sk/andreaveselabratislavask
E-mail: andrea.vesela@nfmbratislava.sk
Telefón: +421 2 593 561 09IN.BA - INFORMAČNÝ MAGAZÍN BRATISLAVY
Klub podnikových médií a Slovenský syndikát novinárov ocenil časopis in.ba prvým miestom v súťaži Podnikové médium roka v kategórii Časopisy neziskových, príspevkových a rozpočtových organizácií.Od apríla 2009 sa dostáva do rúk Bratislavčanom nový informačný časopis in.ba. Je zameraný na kultúrno-spoločenské dianie v Bratislave, jej historické, architektonické a prírodné zaujímavosti. Ponúka aj množstvo praktických informácií. Oslovuje všetky vekové generácie, každý Bratislavčan si v in.ba môže nájsť svoje podujatie.
Hra so slovom in, ktoré dáva časopisu viac významov: in ako informovaný, in ako byť pri tom... in.baprináša tie najzaujímavejšie informácie mesiaca a navyše pôsobí ako celok. Rubriky – in.fokino, hudobné in.formácie, divadelné in – podávajú informácie ako výbornú alternatívu k nie vždy prehľadným internetovým serverom a lokálnym novinám. Preto začína byť náš časopis vyhľadávaný mladými ľuďmi, ale aj rodinami s deťmi, ktoré si v ňom nájdu aj špeciálnu detskú rubriku Obrázkovo. Články v in.ba sú na vysokej úrovni, aj preto má charakter plnohodnotného a kvalitného periodika. Súčasťou je podrobný program podujatí v danom mesiaci, ako aj adresár s kontaktmi inštitúcií.
Časopis je dostupný zdarma, naším cieľom je, aby mesačník in.ba bol súčasťou každej bratislavskej domácnosti. V súčasnosti mesačne vychádza v 35-tisícovom náklade, ktorý chceme v priebehu ďalších mesiacov zvyšovať.