Floowie - API

Knižnica

action = library

Získa zoznam kúpených, nazdieľaných, obľúbených a vlastnených publikácií užívateľa.

 

kľúč   hodnota
 email *  zakódovaný e-mail užívateľa
 password *  zakódované heslo užívateľa rovnakým spôsobom ako e-mail, po tom ako je spracovaný hešovacou funkciou sha1().
 filter  zobraziť len špeficikovanú skupinu publikácií
Možné hodnoty: b (kúpené), s (zdielané), f (obľúbené), o (vlastné)
hodnoty je možné kombinovať ('' = 'bsfo')
 detail  značí, či má akcia vrátiť viac detailov o publikácii
možné hodnoty: 0,1 (predvolená: 1)
 dateFrom  dátum spodnej hranice publikovania (vo formáte unix timestamp)
 dateTo  dátum hornej hranice publikovania (ve formáte unix timestamp)
 page  číslo stránky
 order  zostupé radenie výstupu
Možné hodnoty: date, view, rating
Predvolená hodnota: date

* - povinné polia

Výstup

Array
(
 [0] => Array
  (
   [bookId] => 1
   [name] => Publication Name
   [rating] => 4.5
   [price] => 4.62 EUR
   [description] => "Detailed publication description"
   [publisher] => "Publisher a.s."
   [views] => 100
   [pages] => 24
   [imgUrl] => http://www.floowie.com/publication/thumbnail.png
   [isShared] => 0
   [isFavourite] => 1
   [isBought] => 0
   [isOwn] => 1
   [adult] => 0
  )
)