Floowie - API

Objednávka predplatného

action = orderPrepaid

Objednávka predplatného. Zoznam predplatných programov sa dá získať akciou getTitlePrepaids.

 

kľúč   hodnota
 email *  e-mail užívateľa v zakódovanom tvare
 password **  zakódované heslo užívateľa rovnakým spôsobom ako e-mail, po tom ako je spracovaný hešovacou funkciou sha1()
 prepaidId *  ID predplatného programu
 date  datum začiatku predplatného programu vo formáte unix timestamp. Ak nie je špecifikovaný, použije sa čas objednávky

* - povinné polia
** - povinné polia pre mobilné zariadenia