Floowie - API

Promočný Kód

action = promoCode

Aktivuje promočné kódy vygenerované cez Promo Kampane.

 

kľúč   hodnota
 email *  zašifrovaný e-mail užívateľa
 code *  promoční kód, ktorý sa má aktivovať pre uvedený e-mail

* - povinné polia

Výstup


Array
(
 [promoCode] => OK
 [campaigns] => Array
  (
   [0] => Array
    (
     [idCampaign] => 1
     [campaignName] => Promotion Campaign
     [idTitle] => 1
     [titleName] => Publication Title
     [pieces] => 1
     [flags] => 0
     [dateFrom] => 1299538800
     [books] => Array
      (
       [0] => Array
        (
         [bookId] => 1
         [name] => Publication Name
         [rating] => 4.5
         [publisher] => "Publisher a.s."
         [imgUrl] => http://www.floowie.com/publication/thumbnail.png
        )
      )
    )
  )
)

Užívateľ získa počet publikácií pieces z titulu titleName začínajúc od dateFrom (vo formáte unix timestamp). Ak je flags 1, tak hodnota pieces udáva počet dní. Doposiaľ prístupné publikácie sú obssiahnuté v books.