Floowie - API

Zoznam Publikácií

action = publicationList

Získa zoznam publikácií podľa filtra s odlišným výstupom ako akcia listPublications

 

kľúč   hodnota
 type  ID typu publikácie
 category  ID kategórie publikácie
 country  ID krajiny publikácie
 dateFrom  dátum spodnej hranice publikovania (vo formáte unix timestamp)
 dateTo  dátum hornej hranice publikovania (ve formáte unix timestamp)
 page  číslo stránky
 perpage  publikácií na stránku (predvolené 16)
 letter  začiatočné písmeno publikácií
 email  ak je tento parameter špecifikovaný a platný (v zakódovanom tvare), zoznam vráti naviac ešte kľúč 'isBought' s hodnotami 0 alebo 1, ktoré značia, či si užívateľ danú publikáciu objednal a kľúč 'isFavourite' hovoriaca o tom, či je daná publikácia v užívateľových obľúbených. Ak je vyplnený e-mail, musí byť vyplnený aj password.
 password  zakódované heslo užívateľa rovnakým spôsobom ako e-mail, po tom ako je spracovaný hešovacou funkciou sha1().
 title  ID titulu
 order  zostupé radenie výstupu
Možné hodnoty: date, view, rating
Predvolená hodnota: date
 publisherId  zobraziť publikácie len od vydavateľa s týmto ID

Výstup

Array
(
 ['count'] => 1500
 ['data'] => Array
  (
   [0] => Array
    (
     [bookId] => 1
     [name] => Publication Name
     [rating] => 4.5
     [publisher] => "Publisher a.s."
     [imgUrl] => http://www.floowie.com/publication/thumbnail.png
     [adult] => 0
     [promotion] => 2
    )
  )
)