Floowie - API

Objednávka predplatného

action = prepaidorder

Objednávka predplatného titulu môže byť definovaná počtom dní alebo počtom publikácií od zadaného dátumu. Táto akcia je zakázaná pre API kľúče pre mobilné zariadenia. Použite akciu orderPrepaid

 

kľúč   hodnota
 email * zakódovaný e-mail užívateľa v platnom formáte, pre ktorého je objednávka vykonaná
 title *  ID tilulu zo Floowie správcu titulov
 date *  dátum, od ktorého obednávka nadobúda platnosť (vo formáte unix timestamp)
 amount *  počet predplatených kusov/dní od dátumu date
 amounttype *  0 : kusov, 1 : dní
 archive

 sprístupní všetky publikácie daného titulu vydané pred dátumom tejto objednávky

možné hodnoty: 0, 1; predvolené: 0

 password **  zakódované heslo užívateľa rovnakým spôsobom ako e-mail, po tom ako je spracovaný hešovacou funkciou sha1().

* - povinné polia
** - povinné polia pre API kľúče pre mobilné zariadenia