Floowie

A+D (architektúra – dizajn – umenie) A+D magazí

www.designin.sk

DESIGN IN, s. r. o.

A+D (architektúra – dizajn – umenie) A+D magazí


Webová stránka: http://www.designin.sk
Floowie: http://www.floowie.com/sk/designin
E-mail: info@bnonkarchacentre.orgA+D (architektúra – interiéry – dizajn – umenie)
A+D magazín je jediné odborné médium v SR a ČR, ktoré sa venuje téme dobrej architektúry a dizajnu pre firemnú a investorskú prax. A+D magazín sa sústreďuje na oblasť tvorby verejných a nebytových priestorov – komerčných a verejných budov, interiérov a exteriérov, dizajnu v praxi malých a stredných firiem – od produktov po vizuálnu firemnú komunikáciu (CI). A+D publikuje prioritne o inšpiratívnych projektoch, realizáciách a aktivitách zo slovenskej a českej architektonickej a dizajnérskej scény.
Stále rubriky: Aktuality (aktuálne dianie, rozhovor s architektom, profil ateliéru), Realizácie (architektúra, interiéry, dizajn komerčných priestorov), Projekty (nové projekty v SR a ČR, mladí autori), Verejný priestor (verejné stavby a priestory, exteriéry, parky), Privátna zóna (inšpiratívna rezidenčná realizácia – dom, byt), Matério (moderné materiály, nové produkty a technológie), Scéna (podujatia, business, vizuálna komunikácia/CI, umenie, bonbónik – výnimočné stavby z histórie/knihy/projekty)