Floowie

ORBIS IN,vydáva časopisy MAMA a ja a Adamko.

www.mamaaja.sk

Vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o.

ORBIS IN,vydáva časopisy MAMA a ja a Adamko.


Webová stránka: www.mamaaja.sk
Floowie: http://www.floowie.com/sk/orbisin
Telefón: +421 / 2 / 43 42 62 66
Telefón : 0903/787800
Fax: 02/4342 6267


IČO: 35842008


Spoločnosť ORBIS IN, prevádzkujúca portál www.mamaaja.sk vydáva časopisy MAMA a ja a Adamko.Časopis MAMA a ja je populárno – odborný časopis, ktorý sprevádza rodičov od tehotenstva po raný školský vek detí už desiaty rok. Za ten čas sa stal jednotkou na slovenskom trhu.