Floowie

Woman magazín je exkluzívny lifestylový titul v segmente dám

www.womanmagazin.sk

NEWS.SK, s.r.o.

Woman magazín je exkluzívny lifestylový titul v segmente dám


Webová stránka: www.womanmagazin.sk
Floowie: http://www.floowie.com/sk/womanmagazin
E-mail: studio@rjwomanmagazin.sk
Telefón: +421 2 52962550/53Svojou polygrafickou, obsahovou a grafickou úpravou je na špičke rebríčka lifestylových dámskych magazínov. Vychádza štvrťročne s nákladom 20 000 kusov a združuje veľkú skupinu čitateliek, ktoré s tvorcami časopisu aktívne komunikujú prostredníctvom listov a sociálnych sietí.