Floowie

Vydavateľ literatúry z oblasti stavebníctva a bývania

distrib@opojaga.sk
www.jaga.sk

Publikoval: JAGA GROUP, s.r.o.  | Skupiny titulov : Inžinierske stavby

Inžinierske stavby 2023 02

Časopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby je určený slovenským i českým odborníkom, ktorí sa zároveň podieľajú na jeho zostavovaní.

Už od roku 1953 prináša odbornej verejnosti informácie z oblasti dopravných, vodohospodárskych, ekologických, líniových stavieb a geotechniky.

Odborný časopis, ktorého pravidelnými rubrikami sú : 

 • AKTUALITY, INVESTÍCIE A PROJEKTY, REALIZÁCIE, PROFIL OSOBNOSTI - z oblasti inžinierskych stavieb
 • PROFIL SPOLOČNOSTI - pôsobiacej v oblastiach , ktoré sú úzko späté s problematikou inžinierskych stavieb
 • ANALÝZA - širokospektrálny pohľad na aktuálne témy z oblasti inžinierskych stavieb
 • TÉMA - monotematická časť zameraná na vybranú tému z oblasti inžinierskych stavieb
 • GEOTECHNIKA A ZAKLADANIE STAVIEB
 • DOPRAVNÉ STAVBY
 • VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
 • INŽINIERSKE SIETE
 • TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY
 • STAVEBNÁ TECHNIKA A POMOCNÉ KONŠTRUKCIE, ŠPECIÁLNE STAVBY
 • ŠPECIÁL - rubrika dopodrobna mapujúca vybranú oblasť inžinierskych stavieb.

Jazyk: SlovenčinaTyp: Časopisy / Noviny

Kategória: Odborné časopisy

Tagy: konštrukcie, stavba, technika

Počet strán: 1Dátum zverejnenia : 5.5.2023

Ďalšie publikácie