Floowie
Publikoval: JAGA GROUP, s.r.o. | Skupiny titulov : Inžinierske stavby

Inžinierske stavby 2020 03

Odborný časopis, ktorého pravidelnými rubrikami sú : AKTUALITY, INVESTÍCIE A PROJEKTY, REALIZÁCIE, PROFIL OSOBNOSTI - z oblasti inžinierskych stavieb, PROFIL SPOLOČNOSTI - pôsobiacej v oblastiach , ktoré sú úzko späté s problematikou inžinierskych stavieb, ANALÝZA - širokospektrálny pohľad na aktuálne témy z oblasti inžinierskych stavieb, TÉMA - monotematická časť zameraná na vybranú tému z oblasti inžinierskych stavieb, GEOTECHNIKA A ZAKLADANIE STAVIEB, DOPRAVNÉ STAVBY, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, INŽINIERSKE SIETE, TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY, STAVEBNÁ TECHNIKA A POMOCNÉ KONŠTRUKCIE, ŠPECIÁLNE STAVBY, ŠPECIÁL - rubrika dopodrobna mapujúca vybranú oblasť inžinierskych stavieb.

Jazyk: SlovenčinaTyp: Časopisy / Noviny

Kategória: Financie a obchod, Stroje a Mechanizácia, Odborné časopisy

Tagy: stavba, technika, konštrukcie

Počet strán: 60Dátum zverejnenia : 1.7.2020

Ďalšie publikácie