Floowie

Vydavateľstvo odborných IT magazínov.

ldrobna@wpirtgdvnet.sk
www.pcrevue.sk

DIGITAL VISIONS spol. s r.o.

Vydavateľstvo odborných IT magazínov.


Website: www.pcrevue.sk
Floowie: https://www.floowie.com/en/infopcrevuesk
E-mail: info@gepcrevue.skTechnologický magazín PC REVUE je určený pre širokú verejnosť. Vychádza už 23 rokov a za ten čas si
vybudoval vedúcu pozíciu na trhu médií zameraných na digitálne technológie. Podľa údajov nezávislých
prieskumných agentúr má PC REVUE dlhodobo vedúce postavenie medzi odbornými magazínmi, ale aj
všeobecnými spoločensko‐ekonomickými týždenníkmi a mesačníkmi s prílohou o IT.