Floowie

Vydavateľstvo vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť sve

www.bauermedia.sk/

BAUER MEDIA SK v.o.s.,

Vydavateľstvo vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť sve


Website: www.bauermedia.sk/
Floowie: http://www.floowie.com/en/bauermedia
Phone: +421 233 335 700Vydavateľstvo vzniklo v roku 2007 ako dcérska spoločnosť svetovej skupiny BAUER MEDIA GROUP s viac ako 135 rokov trvajúcou tradíciou, ktorá zaujíma popredné miesto na trhu s komerčnými tlačovými titulmi v Nemecku, Veľkej Británii, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, USA, Číne atď. Vydavateľská skupina Bauer sa orientuje predovšetkým na časopisy pre ženy a mládež, na spoločenské magazíny a na televízne programové tituly.

Každý, kto sa akýmkoľvek spôsobom prihlási na stránke www.bauermedia.sk a poskytne akékoľvek svoje osobné údaje vrátane mailových adries, dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov aj na ďalšie reklamné a propagačné účely prevádzkovateľa tejto stránky a ostatné subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien.