Floowie

Vydavateľ denníka Hospodárske noviny a odborných titulov

predplatne@mafraslovaki…
www.hnonline.sk

MAFRA Slovakia, a.s.

Vydavateľ denníka Hospodárske noviny a odborných titulov


Website: www.hnonline.sk
Floowie: http://www.floowie.com/en/ecopress
Email 2: predplatne@rthmafraslovakia.sk
Phone: +421 (2) 48 23 81 11
Fax: +421 (2) 48 238 101


ICO: 31333524
Address: Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, Slovakia


Vydavateľstvo ECOPRESS a. s., bolo založené v roku 1992. Do portfólia titulov vydavateľstva patria okrem vlajkovej lode Hospodárskych novín aj ďalšie odborné tituly: Zdravotnícke noviny, Sestra, Diabetik, Stratégie, Obchod, HORECA magazine, RUN magazine a Student life. Vydavateľstvo tiež prevádzkuje vlastné portály: HNonline.sk, e-run.sk, dia.sk, strategie.sk a organizuje viac ako 52 odborných konferencií a seminárov ročne.
Od 1.1.2015 sa vydavateľstvo Ecopress premenovalo na MAFRA Slovakia