Floowie - API Changelog

API Changelog


[2013/11/28]Akce recommended vrací jen omezený počet publikací (momentalně kolem 25), s poslední publikaci z každého titulu. Teď akceptuje parametry page, perpage a language (cs, sk nebo en). Akce homePublications je aliasem k recommended.
[2012/07/13]Přidán parametr perpage v akci publicationList
[2012/07/11]Do akce userInfo byli přidány informace o předplatných objednávkách a objednaných publikací uživatele.
Do akce orderPrepaid byl přidán nepovinný parameter date, který může specifikovat začátek platnosti předplatného.
Parametr password je v obou akcích povinný jen pro mobilná zařízení
[2012/06/08]Do akcí library, listPublications, publicationList a search byly přidány nepovinné parametry dateFrom a dateTo, které specifikují hranici data publikování publikací ve formátu unix timestamp
[2012/06/02]Pridaný parameter lang, který špecifikuje jazyk lokalizovaného výstupu akcí a jazyk e-mailů odeslaných uživatelům.
Možné hodnoty: cs, en, sk

Parameter language některých akcí (prepaidOrders) byl zrušen.

V akcǐch listPublications a publicationList byla zrušená výstupná hodnota bought
Do akcí listPublications, publicationList a search byli přidané výstupné hodnoty isBought a isFavourite, byl-li v dotaze špecifikován uživatel.

Opravená chyba při přihlašovaní uživatelů vo webovém rozhraní i pro akce jiné jak login
[2012/05/22]Výstup API akce publicationDetail nyní obsahuje jméno skupiny titulů publikace.

Publikace mohou být vybrány buď pomocí publicationId, nebo specifikováním parametrů titleId a date (datum publikování).
[2012/05/16]parametr publisherId přidán i do akce library
[2012/05/15]parametr publisherId pŕidán aj do akce recommended
[2012/05/02]API akce search, publicationlist a listpublications mají nepovinný parametr publisherid
[2012/04/30]opravená chyba se špatně zobrazovanými kategoriami ve výstupu některých akcí
[2012/04/18]nová API akce: forgotPassword
[2012/04/16]aktualizovaná API dokumentace
[2012/02/28]úprava struktury návratové hodnoty akce promoCode (teď je polem, promo kod může přidělit aj více publikací)